jueves, 12 de junio de 2014

La Historia del Surf


Es te coneixement de la presencia del surf desde fa mes de 500añs en les illes de la polinesia. L'Explorador anglés James Cook va arribar a les illes Hawai en 1778.

Pintura 1778 Museu Honolulú
En el s. XX el surf es va recuperar y amb la influencia de turistes y militars estadeunidenses en Hawai y la fama del Hawaiano olímpico Duke Kahanamoku, el surf va començar a ferse popular en les costes de California y Australia, creant el germe de una cultura en el ambients que es va practicar extenest-se despres a altes paisos. Aixo va ocurrir en els añs 50 o 60. Per aquell temps les taules eren grans objectes de madera maciza y el surf era una cosa mes senzilla. 


Surfista Luís Rodríguez
Mes tard es va fer mes popular gracies a gent com Oscar Rodriguez, que va ser un gran surfista. Actualment es practica surf en casi tot el mon encara que les industries mes importants estan en Australia, sur de Europa y EEUU. Els destins de surf mes prestigiosos son Australia y el sud est Asiatic. El surf es un esport tambee ben instaurat en sudamerica y america central, llocs com Perú, Guatemala, California y tambe zones del mar Mediterrani.
No hay comentarios:

Publicar un comentario